Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat Escola de Formació afiliada a la Federació Catalana de Yoga. FCI
 
 Els Âsana de Flexió El Simbolisme de l' Esquena Seminari 19 i 20 setembre 2020: A qui va dirigit aquest Seminari ? 1. Persones que considerin que han de buscar un equilibri interior més profund, a més de millorar salut integral i enfortir el Sistema Immunitari. 2. Practicants y Professors/es de Yoga que volen donar més profunditat i amplitud a la seva Pràctica i assolir la dinàmica de la Formació Continuada. 4. Alumnes de l' Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau, d' acord amb el seu Programa de Formació. seminaris terrassa 19 i 20 setembre 2020
 Dissabte 19 setembre 2020 Matí 08:00 a 13:00. El Simbolisme de l' Esquena. Flexió: To muscular i pla emocional. La relació entre l' estat emocional, la tonicitat muscular i l' actitud del cos és íntima. Totes les tradicions el Yoga senyalen la importància del cos i de l' actitud corporal en la Sadhâna o Pràctica. En la cultura índia en general, i en la Saviesa del Sāṃkhya (estretament lligada al Yoga) en particular, cap alteritat hi ha entre cos i psiquisme. Són dos moments de densitat energètica diferent dins del mateix continuum energètic de l' univers, generat a cada instant per la potència evolutiva primordial anomenada prakṛti, o també ṡakti. Aquesta Energia evolutiva, i per això el món, posseeix tres modalitats fonamentals, o guṇa, per manifestar-se: rajas (dinamisme), tamas (inèrcia) i sattva (equilibri), presents en proporcions diferents en cada expressió evolutiva. Hi ha una unitat psicosomàtica: el cos i la psique són expressions de la mateixa matèria, de més densa a més subtil, igualment afectades pels tres guṇa. El veritable "Altre" és Puruṣa. Consciència Pura i impossible de conèixer pers procediments ordinaris del saber, concepte limitat del mental, realitat "experiencial" inexpressable, que emergeix en l' equilibri harmoniós i silenciós dels dos primers. Tarda 16:00 a 19:00. Biomecànica dels Âsana de Flexió. Diferents tipus de treball: de la pelvis a la columna. Les flexions formen part d' aquest grup d' âsana que experimentem a yoga. El cos està fet per corbar-se i per redreçar-se. Per això és important conèixer algunes regles i aplicar-les, definir que entenem per flexió, per després procedir a l' anàlisi biomecànic dels moviments de la columna vertebral, del tronc i del cos, i veure com s' aplica a la pràctica. Diumenge 20 setembre 2020 Matí 08:00 a 13:00. Pascimoṭanāsana o l' Âsana de l' Estirament de l' Oest. Simbolisme. Tota âsana transmet un missatge cultural, simbòlic, psicològic o interior i físic. Paral·lelament a la pràctica, l' estudi i aprofundiment dels texts tradicionals desplega la visió sàvia d' aquest mestratge, fent la pràctica més conscient i establint l' Estat de Yoga, com un moviment espiral que de forma lenta i progressiva porta a l' experiència de la totalitat i de la unitat. Tarda 16:00 a 17:45. Contingut teòric del Seminari. Construcció de Sessions a partir dels indriyâ. Per finalitzar i integrar el Seminari Sessió de Yoga Nidrâ.  iNFO i inscripcions: info@antonigrau.cat - whatsapp: 678 879 065  Lloc: Centre de Yoga YOGUINYOGA, Carrer d’ Antoni Torrella,1, Entl.1a, cantonada Rambla (a 1 minut dels Ferrocarrils Generalitat Catalunya –FGC). TERRASSA. www.yoguiniyoga.com