Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat Escola de Formació afiliada a la Federació Catalana de Yoga. FCI
 
seminaris terrassa presencial/online 19 i 20 juny 2021  La Metodologia del Yoga Integral Seminari Presencial i OnLine Seminari 19 i 20 juny 2021 A qui va dirigit aquesta Formació ? Persones que necessitin fer un canvi profund a la seva vida. Professors de Yoga que considerin reciclar, assimilar, practicar i dirigir amb tota l'amplitud i profunditat aquesta Tècnica. Persones que segueixen el Pla Educatiu de l'Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau per exercir professionalment com a Instructor/es de Yoga, que finalitza amb el Procés d' Acreditació.
 Quin és el Mètode Formatiu que oferim? Mètode de transmissió experiencial i pràctic, assistit presencialment i/o online pel formador. L' habilitat de transmetre aquesta eina es desperta i queda assolida en tres fases: Execució, Perfecció i Subtilització. Es dedica un temps per cada fase i al final l’ espai adequat per posar en pràctica l'eina. Pràctica i estudi del material proporcionat amb l’assessorament continu del formador. Metodologia basada en el Yoga Integral.  Quines són les claus per assolir, experimentar i practicar la Metodologia del Yoga Integral ? 1. Diagnòstic: A qui va dirigida la Sessió, l' Objectiu, el Temps de la Sessió, les Ajudes. Esquema Metodològic. 2. Crear un Estat de Disposició a la Sessió i a cadascuna de les Parts. 3. Preparació Vertebral Bàsica. 4. Preparació Respiratòria. 5. Preparació Vertebral Completa: Pavanmuktasana, Karana i Encadenaments. 6. Sessió dels Asana (Execució, Perfecció i Subtilització). 7. Relaxació. 8. Procés Bàsic de Meditació. La Metodologia del Yoga Integral parteix de la Metoologia de Nil Hahoutoff i la seva cadena d' ensenyants, especialment Patrick Tomatis, Carles Claramunt i Manuel Morata, més totes les aportacions realitzades per l' Escola. Aquesta metodologia interessa particularment a les persones que practiquen el Yoga, i, per raons òbvies a les que ensenyen o es formen en la Instrucció del Yoga. Tots els components de la Metodologia del Yoga Integral són coneguts pel Yoga i més concretament en la pràctica del Hatha Yoga, a partir de seqüències que engloben: Posició de Partida, Estat de Disposició, Fase d' Accés, Execució/Perfecció/Subtilització, Fase de Sortida, Relaxació de l' Esforç i Observació dels Efectes. Aquesta Metodologia s' adapta perfectament a tot tipus de persones: debutants, practicants, instructors, esportistes, embarassades, persones de constitució feble, convalescents, amb dificultats de mobilitat. La Metodologia del Yoga Integral és de gran ajuda per tota varietat d' atròfies, degeneracions muscular, pressió arterial alta. Utilitzada sàviament és de gran eficàcia per reforçament de la columna vertebral (febleses, rigideses i correccions). La Metodologia del Yoga Integral, per res té per objectiu la musculació o reforçament de les masses musculars, o tots els aspectes prèviament esmentats, doncs la plena eficàcia està dirigida al despertar de la Consciència i la Saviesa, d' allò més evident com és el propi cos i la respiració fins allò menys evident com la Intel·ligència Intuïtiva i el Camp de Possibilitats Infinites, associades.  Del llibre: "Gymnastique Evolutive Pour Tous" de Nil Hahoutoff (*) Pròleg El problema de la salut és un problema de l’ Energia. L’ Energia que disposem, aquesta força que ens fa tenir drets, caminar, actuar, pensar i també produir canvis complexes en les secretes profunditats de l’ organisme, que procedeixen de més enllà dels propis coneixement inventius, del Gran Tot Còsmic on aquesta Energia és la substància constituent. El fenomen de la vida és una especialització d’ aquesta Energia i atemptem a la pròpia vida cada vegada que contrariem la seva lliure fluïdesa a través del propi cos, recepció, transport, transformació i flux correcte de que és la forma transmutada després de la seva utilització En la immensa multiplicitat de les formes diferenciades que coneix l’ univers, l’ organisme que correspon a cada especialització de l’ energia còsmica es caracteritza pels seus estats estructurals i química. El propi cos posseeix estructures i químiques que li són pròpies, a les que s’ ha arribat després de nombroses modificacions i que en cap cas hem d’ adulterar, contràriament a les lleis de la natura i a les grans corrents de l’ Evolució, sota el perill de desequilibris desastrosos de la salut, que són només etapes de supressió d’ una forma realitzada inadequadament. Cap empresa que tingui per objectiu la millora d’ una condició defectuosa ha de conduir al fet d’ estar fora de les regles i les lleis naturals. El coneixement de les lleis de l’ alimentació, sobre tot, permet a l’ humà mantenir l’ índex de puresa de la sang, del que depèn la química humoral i cel·lular que el caracteritza. La complexa associació dels òrgans que composen el cos humà està regit per lleis estructurals i arquitecturals precises, a les que la majoria d’ individus tampoc es conformen. Des de l’ infantesa, els mals hàbits vicien les relacions correctes dels òrgans entre ells, com la degeneració muscular per manca d’ exercici que sols fa que accentuar-se amb els anys. Escapa a moltes persones de bona voluntat, decidides, per exemple, a revisar les seves concepcions alimentàries, que un organisme amb una estructura viciada i que de cap manera té la seva ració quotidiana d’ aire i de moviment tampoc treu prou profit dels aliments més adients. De la mateixa manera, que és convenient ser selectiu en el domini alimentari, cal fer una recerca intel·ligent dels moviments destinats al propi entrenament, amb la finalitat que contribueixin a la constant millora enlloc d’ agreujar els propis desequilibris hereditaris o adquirits i a augmentar les reserves d’ energia, generalment febles en els humans del món actual, com quan la gimnàstica és practicada sense cap línia directora precisa i sense coneixement profund dels efectes produïts per cada moviment. En l’ objectiu de dotar als practicants d' una metodologia intel·ligent d’ entrenament, he aquí exercicis simples, accessible a tothom, practicables en qualsevol lloc, i que demanden poc temps, on els efectes s’ adquireixen molt ràpidament amb la sola condició de adaptar-se fidelment a les indicacions. La veritable gimnàstica és un art. Aquells que aborden aquest art amb sinceritat han de ser pacients i comprendre que els defectes acumulats en el curs d’ una vida tampoc són eliminats màgicament en quatre dies. D’ aquesta manera, pocs dies han de ser necessaris a cadascú per obtenir resultats de l’ evident eficàcia dels exercicis proposats. Moltes persones tenen el sentiment de la necessitat de desplegar tal o tal part del seu cos, que troben particularment feble. El seu desinterès per aquest ensenyament sota el pretext que el seu cas particular és ignorat en les primeres lliçons, aviat es canviat doncs el seu cas depèn estretament de les condicions d’ ordre general, i que aquestes primeres indicacions són necessàries i formen part de l’ objectiu. Regles generals Aïllar-se el possible de la mirada i la curiositat de tercers. Un objectiu clar és preferible. És millor tenir l’ esquena enfocada a la base de la llum. Evitar, a la nit, una llum violenta en els ulls. L’ acompanyament musical és un error. Deixa de buscar en una revista (internet). Al contrari, busca un silenci propici a la concentració. Busca un moment del dia on cap preocupació hagi pel temps que passa. L’ acte gimnàstic té el valor d’ una pregària. Requereix tota la pròpia atenció i tota la participació. Existeixen exercicis de “matí” i exercicis de “tarda” i els moments favorables són indicats. A la vegada cal tenir en compte que al matí només sortit del llit tampoc és un moment favorable al que s’ anomena la seqüència de gimnàstica. De la mateixa manera la pira dels erros consisteix en privar-se d’ exercici sota el pretext d’ evitar una contra indicació. Pels exercicis estirats o asseguts al terra es convenient pal·liar la duresa de terra pel tapis o catifa d’ un cert espessor. Aquest tapis de treball, ha de ser més com a mínim més ample que les espatlles i suficientment llarg perquè el tronc sencer i el cap hi càpiguen. El treball s’ ha de fer sempre en un lloc ben airejat. El refredament del cos durant l’ exercici haurà de ser evitat. (*) Nil Hahoutoff és una de les bases sàvies del Yoga Integral
 Dates i horaris: Dissabte 19 juny 2021 Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 19:00. Diumenge 20 juny 2021 Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 18:00 (Repàs Teoria i Yoga Nidrā)  iNFO i inscripcions: info@antonigrau.cat - whatsapp: 678 879 065
 Lloc: Centre de Yoga YOGUINYOGA, Carrer d’ Antoni Torrella,1, Entl.1a, cantonada Rambla (a 1 minut dels Ferrocarrils Generalitat Catalunya –FGC). TERRASSA. www.yoguiniyoga.com