Antoni Grau

Escola de Formació de Professors de Yoga Integral

Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat

Escola de Formació afiliada a la Federació Catalana de Yoga. FCI

 Dates 2019: 19 i 20 octubre 30 novembre i 1 desembre 14 i 15 desembre
 Instructor/a Mindfulness i Meditació
 Mòdul Formatiu Instructor/a Mindfulness i Meditació En què consisteix ? Es una formació que desenvolupa la capacitat de confeccionar i dirigir sessions de Mindfulness i Meditació. Aquest Mòdul parteix de la base de l' observació interior a partir de la mirada passiva i neutra, sense intervenció de la raó, l' anàlisi o el judici, per entrenar-se a despertar el potencial intuïtiu del que és dipositari tot Ser Humà. Què assoleix i ofereix ? Conté tot el marc teòric del Mindfulness i la Meditació, a partir de les darreres etapes del Yoga, des de la pràctica i desplegament de l' Energia Vital o Prânâyâma passant per la desconnexió de l' Exterior o Pratyâhâra, fins assolir tot el Procés de Meditació o Dhârana, Dhyâna i Samâdhi. A nivell pràctic es defineix de manera senzilla i plenament assequible a partir del Procés Bàsic de Meditació - PBM, pel que amb 10 minuts és factible iniciar aquest camí, que després s' amplia i enriqueix amb les diferents Tècniques de Meditació del Yoga Integral, les Meditacions del Kriyâ Yoga, fins a les Meditacions del Vijñana Bhairava Tantra. Tot a partir de les aptituds i necessitats de la persona practicant.
 A qui va dirigida ? • Persones que necessitin fer un canvi profund a la seva vida. • Mestres de primària, d'IES, Monitors de Lleure i de Menjador que vulguin aprendre i transmetre els beneficis d'aquesta tècnica en els seus alumnes /nens a càrrec. • Professionals de la salut i geriatria, que volen augmentar el benestar dels pacients utilitzant amb garanties aquesta tècnica. • Professors de Yoga que volen assimilar, practicar i dirigir amb tota l'amplitud i profunditat aquesta tècnica. • Persones que consideren assolir el Pla de Formació complet de l'Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau per exercir professionalment com a Professor/a de Yoga. Programa a través del que tens la opció d' assolir el títol de Professor de Yoga Acreditat de l`ICQP, equivalent a un segons grau de Formació Professional (acreditació vehiculada per la Federació Catalana de Yoga - FCI).  Programa formatiu El mètode de transmissió i formació és a partir de la pràctica i l' experiència personal, assistida presencialment pel formador. L'habilitat de transmetre aquesta eina es desperta i queda assolida en tres fases: Execució, Perfecció i Subtilització. Es dedica un temps suficient per cada fase i al final l’ espai adequat per posar en pràctica l'eina. La integració i assimilació del Mòdul Formatiu: Instructor en Meditació i Mindfulness es produeix per l’estudi del material proporciona’t amb l’assessorament continu del formador. Finalment es dedica temps i espai per valorar l’ assoliment i integració de la tècnica, que finalitza amb el lliurament corresponent diploma d' Instructor en Mindfulness i Meditació. Temari Tema I: Composició del Ser Humà, Yoga Sûtra de Patañjali, Hatha Yoga Pradîpikâ. Tema II: Procés Bàsic de Meditació (PBM), Posició de Meditació. Tema III. Energia Vital i Respiració (Prânâyâma). Tema IV: Desconnexió de l' Exterior o Pratyâhâra. Tema V: Tècniques de Meditació. Tema VI: Kriyâ Yoga o Yoga del Mindfulness i Meditació. Tema VII: Símbol Psíquic o Ista Devatâ. Tema VIII: Discerniment Intuïtiu de Bhairava, estudi i pràctica. Material i assessorament formació Acompanyament presencial i telemàtic en tota la formació. Tutories concertades. Manual, material d' estudi, llibre Medita en 1,2,3,4 Passos i bibliografia recomanada. Formularis i qüestionaris per aprofundir en el temari i permetre la resolució de dubtes. Formació dirigida per: Antoni Grau, Professor de Yoga Integral acreditat per l' ICQP, Formador i Lead Trainer de l' Escola de Formació de Yoga Integral ANTONI GRAU (Escola afiliada a la Federació Catalana de Yoga - FCI). Autor del llibre MEDITA EN 1,2,3,4 PASSOS editat per Amazon.  Dates, horaris i cost Mòdul Instructor/a Mindfulness i Meditació Dates: 19 i 20 octubre 2019; 30 novembre i 1 desembre 2019; 14 i 15 desembre 2019. Horaris: matí 9:30 a 13:30 i tarda 15:30 a 19:30. Preus: matrícula 110€ més 3 mensualitats de 170€ . Opció: pagament total Mòdul formatiu amb un cost de 510€ amb descompte de la matrícula (estalvi 110€). iNFO i inscripcions: centrebenestarana@gmail.com - 651017358  Mòduls Formatius: 1. Instructor/a Yoga Nidrâ. 2. Instructor/a en Prâṇâyâma i Tècniques de Respiració. 3. Instructor/a en Mindfulness i Tècniques de Meditació. 4. Instructor/a Postural/Âsana Bàsic. 5. Instructor/a Postural/Âsana Avançat. 6. Instructor/a Yoga Acreditat per l' ICQP.  Lloc: Centre Benestar Ana. Carrer Josep Homs - La Font, 12 LC . 08551 Tona (Osona). Web: https://centrebenestarana.webnode.es/