Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat
 Escola Col·laboradora Registrada de la Federació Catalana de Ioga. FCI.
 
seminari presencial 19 i 20 novembre 2022
 Seminari presencial: 19 i 20 novembre 2022 Pratyāhāra La interiorització de les percepcions exteriors Així com les abelles volen darrere de la reina quan aquesta s'enlaira, i descansen quan ella descansa, així també quan la ment s'inhibeix de les percepcions exteriors quan aturen les seves activitats. Això és l'abstracció de les percepcions exteriors. YSP II.54  A qui va dirigit aquesta Formació ? Persones que necessitin fer un canvi profund a la seva vida a través del Yoga. Instructors/es de Yoga i Practicants que considerin reciclar, assimilar, practicar i dirigir amb tota l'amplitud i profunditat aquesta Ciència anomenada Yoga. Persones que segueixen el Pla Educatiu de l'Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau per exercir professionalment com a Instructor/es de Yoga, que finalitza amb el Procés d' Acreditació. Quin és el Mètode Formatiu que oferim? Mètode de transmissió experiencial i pràctic, assistit presencialment i/o online pel formador. L' habilitat de transmetre aquesta eina es desperta i queda assolida en tres fases: 1) Execució, 2) Disseny i Perfecció, 3) Instrucció i Subtilització. Es dedica un temps per cada fase i al final l’ espai adequat per posar en pràctica l'eina. Pràctica i estudi del material proporcionat amb l’assessorament continu del formador. Metodologia basada en el Yoga Integral. Yoga de qualitat.  Pratyāhāra Aquesta actitud d’ interiorització de les percepcions exteriors representa el passatge entre el Yoga anomenat “exterior” (Bahir Anga) i el Yoga "interior" (Antar Anga). És la via fonamental per acostar-se a l’ objectiu del Yoga i sortir de la inestabilitat de la nostra atenció. El desenvolupament d’ una vigilància interioritzada i més sostinguda és dipositària d’ efectes positius a diversos nivells: a) Disminueix la dispersió mental i les pèrdues d’ energia que s’ en deriven. b) Afavoreix una més gran “presència” als altres i a un mateix. c) I sobretot, centra les facultats de percepció, permetent accedir a estats més subtils de presa de consciencia interior. Totes les vies del Yoga exposen diverses vies de concentració i de meditació, per això “és la posada en pràctica la única causa de la realització". És la veritat pura, sense el més mínim dubte. (Haṭha Yoga Pradīpikā I.66).  Dissabte, matí 19 novembre 2022 La interiorització de les percepcions exteriors Per un practicant entrenat, que es comença a instal·lar de manera continuada en la interiorització, la progressió vers dhāraṇa, la concentració, es realitza per via l’ entrenament d’ exercicis sobre les facultats sensorials de percepció i de coneixement, els jnānendriyā, reorientant-los cap a l’ interior. Es tracte de sol·licitar, una per una, les nostres facultats sensorials, començant per la més directa de totes, la vista, després la oïda, l’ olfacte, el gust i finalment el tacte. Convé buscar un espai interior (deśa) per exercir la desconnexió de les percepcions exteriors. Pot ser un cakra, un centre d’ energia vital o tot altre punt que presenti un interès per la concentració. Aquí anem a buscar l’ espai interior del front, que segons els text del Sat Cakra Nirupana, està lligat al cakra ajña, el centre del control mental. Per aquest exercici, el practicant s’ asseu en una postura confortable, l’ esquena recta, els ulls tancats. L’ assentament silenciós, postura clau del Yoga, que permet estabilitzar els karmendriyā, les facultats d’ acció. El practicant estableix profundament l’ estat de calma i la interiorització gràcies al control de la qualitat de la respiració. Dissabte, tarda 19 novembre 2022 L' observació en la vida quotidiana Antar darṡana és una pràctica de pratyāhāra. Pratya prové de la paraula pratyaya . Pratyaya són les llavors internes, les tendències bàsiques de la pròpia naturalesa que hi són des del naixement a la mort. Són la base de la personalitat. La paraula ahara significa aliment o nutrició. Normalment, en la nostra vida quotidiana, ens concentrem i expressem en el món exterior, de manera que la ment, les percepcions exteriors i els pratyaya, les tendències internes i les llavors de la consciència, reben aliment exterior, des d'objectes, esdeveniments, situacions i interaccions del món exterior. Per tant, pratyāhāra significa una pràctica que interioritza les percepcions exteriors i la ment perquè la ment comenci a rebre el seu aliment interiorment. Les tendències o pratyaya comencen a alimentar-se des de dins Diumenge, matí 20 novembre 2022 Observació exterior, observació interior Amb la finalitat de prendre consciència de la pròpia individualitat (el jo s’ acosta al Jo Sóc) o, pròpia forma, svarūpa (YSP I.3 ), es proposa al practicant que engega el camí del Yoga d’ emancipar-se d’ un cert nombre de comportaments lligats a la seva personalitat exterior. Cadascuna d’ aquestes emancipacions, com l’ eradicació de maltractar, mentir, robar, de l’ impuresa de cor i de processos de valorització, que condueixen a sortir d’ aquesta actitud d’ egocentrisme malalt, fruit d’ una profunda identificació amb la personalitat exterior com confondre percepcions i accions. El Ser Humà s’ assimila a aquesta personalitat que és la façana a favor de les interrelacions amb el seu entorn immediat, a la vegada que està tintat per les nombroses impregnacions sobretot inconscients presents des del moment mateix del seu naixement, els vāsanā -patrons de comportament - i els saṃskāra -modelen els patrons de comportament-. De fet encara està lluny d’ obrir-se a la seva natura essencial, doncs sols percep la presència. Els yama inviten, per començar, a assolir una dinàmica particular per un acte d’abandonar-se, que constitueix un veritable gest expiatori (confiança, empatia, generositat, estimació i sinceritat). És necessari que el practicant surti dels processos d’ assimilació associats a la seva personalitat exterior per despertar a la percepció de la seva natura fonamental, trobant sortida plena al sentit de la paraula expiració com quan parlem d’ algú que ha mort: “acaba d’ expirar !”. Diumenge, tarda 20 novembre 2022 Teoria metodològica i Yoga Nidrā. Arrodonim la Formació amb l' explicació de les bases teòriques i metodològiques del Yoga iNTEGRAL. Per integrar el Seminari del cap de setmana, practiquem i experimentem Yoga Nidrā (Somni Profund Conscient).
 Dates i horaris: Dissabte Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 19:00. Diumenge Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 18:00 (Repàs Teoria i Yoga Nidrā)  iNFO i inscripcions: info@antonigrau.cat whatsapp: 678 879 065 ﷯
 Terrassa: Centre de Yoga YOGUINYOGA, Carrer d’ Antoni Torrella,1, Entl.1a, cantonada Rambla (a 1 minut dels Ferrocarrils Generalitat Catalunya –FGC). TERRASSA. www.yoguiniyoga.com