Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat
 Escola Col·laboradora Registrada de la Federació Catalana de Ioga. FCI.
 
seminari presencial 29 i 30 octubre 2022
 Seminari presencial: 29 i 30 octubre 2022 Dhāraṇa, la concentració interior - yantra i maṇḍala - A qui va dirigit aquesta Formació ? Persones que necessitin fer un canvi profund a la seva vida a través del Yoga. Instructors/es de Yoga que considerin reciclar, assimilar, practicar i dirigir amb tota l'amplitud i profunditat aquesta Tècnica. Persones que segueixen el Pla Educatiu de l'Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau per exercir professionalment com a Instructor/es de Yoga, que finalitza amb el Procés d' Acreditació.  Quin és el Mètode Formatiu que oferim? Mètode de transmissió experiencial i pràctic, assistit presencialment i/o online pel formador. L' habilitat de transmetre aquesta eina es desperta i queda assolida en tres fases: 1) Execució, 2) Dissey i Perfecció, 3) Instrucció i Subtilització. Es dedica un temps per cada fase i al final l’ espai adequat per posar en pràctica l'eina. Pràctica i estudi del material proporcionat amb l’assessorament continu del formador. Metodologia basada en el Yoga Integral. Yoga de qualitat.  Dhāraṇa, els beneficis derivats de la concentració interior. Reflexionar i esbrinar sobre dhāraṇa sembla aparentment controvertit. El títol mateix és paradoxal i potser sospitós. Doncs la suggestió de lligar la reflexió i el discurs, inscrit en l’ arrel del terme sànscrit, implica per bé parar el pensament, la treva de la memòria i el buit mental. Com que la recerca del yogui es nodreix de l’ exigència d' eliminar tots els condicionaments, ha de fer seu també la certitud de que els raonaments i el pensament discursiu mai l’ han d’ alliberar de les urpes del que ha de ser i de la ignorància: “Mai es destrueix el condicionament o el que mostra la dualitat dissertant sobre ella. De la mateixa que mai es dispersen les tenebres pronunciant la paraula llàntia” (Kulārnava Tantra I.97). D’ aquesta manera s’ imposa la necessitat d’ una pràctica concreta individual i metòdica que pretén reduir la xerrameca del mental just fins la seva extinció; simple i obligada formalitat, sembla, per accedir al cor del que és Real. Encara que dhāraṇa és un dels elements indispensables del camí del Yoga, aquesta concentració, que prefereixo nomenar “centració” si és que el mot existeix o “fixació al centre”, té una més forta raó d’ existir quan desapareix. I més quan hem decidit mantenir-ho com una actitud important, darrer bastió de les nostres seguretats, com la d’ orientar perillosament el mental cap a la única ambició de la realització anomenada interior i de situar s’ hi vehementment. Aquesta actitud luxuriosa de semblant alliberador és, més que un petit caprici, sostingut per la voluntat, l’ esforç i l’ esperança; tres obstacles definitius, elevats al nivell de les virtuts majors i que es resumeixen en un sol punt: el desig. És necessari tenir-ho en compte sota la pena de ser desbordats. Però quan ens proposem netejar les nostres inclinacions més secretes i ens ho neguem profundament, ens veiem confrontats a l’ absurditat d’ un cercle viciós. Llavors és possible harmonitzar les nostres contradiccions?  Dissabte, matí 29 octubre 2022 Dhāraṇa: beneficis de la concentració. Malgrat els esforços, i sovint a causa d’ ells, la concentració mai depassa el seu propi objecte. Sense poder-lo captar en la seva quintaessencia, ens acoblem en va. Refusant de seguida admetre que la pròpia tenacitat esdevé inútil, ens refugiem llavors en les satisfaccions mínimes que anomenem relaxació, o millor, satisfacció... Tot això vol dir que en lloc de deixar fer, deixem anar; en lloc de sacsejar el son, el portem a un dormir tranquil, encara que opac. En definitiva estem temptats d’ organitzar la confusió. Si “fer el Yoga” per viure millor en les contrades de la societat esdevé el disseny escollit, cap interès presenta. Ens enganyem o pervertim. Per això existeixen altres mètodes més anodins i millor adaptats a la rugositat dels bons medicaments. L’ horitzó boirós de l’ emancipació i del res-fer queda lluny per aquells que naveguen a cegues sobre l’ oceà de la dualitat. És inútil parlar sobre els fins últims, sobre la bondat dels savis i la llibertat dels despertats. Certament, de cap manera està prohibit tenir-hi alguna idea, però mai passa del nivell conceptual i de l’ opinió personal. Cap modificació de vida s’ en deriva. Tot plegat queda com una abstracció, una inutilitat, “un vell paper de bany per tirar” com deia Te Shan parlant del Buddha. Per contra, de cap manera és una tasca banal recordar els mitjans d’ investigació adequats a aquells que senten la veu interior i la necessitat imperiosa de participar més íntimament en l’ ordre universal, en el dharma. Millor dit, en efecte, sense dispersar la seva motivació sobre falses rutes i prendre aquelles que ens convenen si creiem encara en la necessitat del viatge. Com també tenir en compte que hem de jugar amb sintonia a la realitat del món. A partir d' aquí, tota la vida és un sol impuls on l’ interior i l’ exterior deixen de ser oposats. En cap cas es tracte d’ interioritzar gràcies als exercicis de concentració per seguidament tornar vers l’ exterior amb una dubtosa “visió més clara” o possibilitat de desenvolupar noves formes de creativitat. Totes aquestes melodies tranquil·litzadores ens són proposades per justificar una fam d’ activisme sense la que la societat ens podria jutjar com culpables de voler guardar per nosaltres els nostres tresors interiors. És necessari admetre que res tenim a donar, doncs la condició és la de l’ extrema indigència (mancat de les cosses més necessàries de la vida). En lloc de posar-nos a esborrar la pròpia biografia, mai parem de posar davant el nostre personatge. Als prou nombrosos obstacles, afegim el de la culpabilització, malaltia simptomàtica del nostra vell atavisme o herència cultural. Dissabte, tarda 29 octubre 2022 Dhāraṇa: els suports de la concentració. Avantatges i inconvenients. Incontestablement, l’ objectiu de dhāraṇa és el sense-pensament. Encara que la supressió total del pensament discursiu i dels estímuls que l’ acompanyen s’ albira extraordinàriament difícil obtenir, doncs en darrera instància és necessari estar instal·lat en la vida lluminosa del despertar, a força de quedar presoner d’ un cercle viciós que consisteix en pensar que res es pensa. Aquesta manera de procedir de vegades és prou insuportable. Així diu l’ ensenyament de l’ Amanaska Yoga (III.72), “ Sigui quin sigui l’ objecte vers el que l' interior es llança, mai l’ hem d’ empènyer a abocar-se cap allà. Sense reprimir, el vaixell mental es calma; en sentit contrari augmenta”. És necessari ajudar-se d’ una focalització vers un únic centre d’ interès que, pel seu caràcter hipnòtic momentani, serveix per canalitzar el mental vers un resultat atractiu, fins que prengui la forma d’ ell i sigui absorbit. La conseqüència directa és una neutralització dels pensaments i una certa estabilitat sensorial. Senyalem, sense persistir, que per l’ èxit d’ aquesta operació, la posició del ulls i la fluïdesa de la mirada són determinants, estiguis els ulls clucs o no. Es distingeixen tres categories de suports de concentració qualificats d’ interns, externs i intermedis. El nostre propòsit en cap cas és fer una llista exhaustiva, doncs són innombrables, ni d’ analitzar-ho amb detall, únicament citar els més corrents. Tenim l’ avantatge de buscar els més simples i els més neutres. Si estan carregats de referències culturals, esdevindran un terreny propici a la ressurgències de la memòria a risc d’ actuar amb la direcció oposada, afavorint el discurs interior de les interrupcions. És per això que deixarem sense cap preocupació aquells que tenen a veure amb els rituals exteriors de totes les religions. Encara que aquests suports auxiliars de meditació siguin del gust d’ alguns, contenen molta carga afectiva. Les concentracions sobre imatges pietoses, objectes de culte, relíquies, representacions antropomòrfiques de la divinitat o evocacions mentals de paradisos encantats com els descriu, per exemple, la Gheranda Samhitā (VI.2-8) s’ acaben sempre en les reflexions indulgents o en les exaltacions de caràcter sentimental i patològic. Totes les manifestacions de tipus devot (bhakti) reforcen els condicionaments i sobre-carreguen el mental en lloc de buidar-lo. Són consolacions romàntiques. Diumenge, matí 30 octubre 2022 Dhāraṇa: yantra i maṇḍala, perfecta harmonia. Mantra, Yantra i Maṇḍala són producte de la profunda visió interior dels yogin, ṛṣi i vidents que han investigat profundament la naturalesa del cosmos. Són un producte d'estats elevats d' il·luminació interior, èxtasi i experiència. En aquest estat interior la consciència transcendeix totes les barreres i, per tant, l'experiència es diu "universal". Sempre que estigui lligat pel temps i l'espai, les seves experiències són limitades i només es relacionen amb aquesta dimensió. Tanmateix, quan es transcendeix això, ni religió, ni casta, ni credo ni sexe existeixen, així que, com es pot limitar la visió? D'altra banda, en aquest estat d'ànim, ets U amb la Natura i pots comunicar-te amb Ella. A continuació, totes les visions es converteixen en part de la veritat còsmica i aquestes imatges segueixen els codis i lleis estrictes que són inherents a tots els processos de la Naturalesa. Això és evident en el mantra tàntric, el yantra i el maṇḍala, que es troben en perfecta harmonia i equilibri lineal i geomètrica. En el sistema tàntric, cada mantra, yantra i maṇḍala es calcula fins a l'últim detall. Sense complir l'equació matemàtica exacta que defineix el seu equilibri, és ineficaç i incompleta. Necessiteu fer una ullada a alguns d'aquests maṇḍala i yantra per verificar el seu equilibri matemàtic. De fet, aquest és un dels primers aspectes que crida l'atenció. En el sistema tàntric, el maṇḍala representa la forma iconogràfica visual d'una força superior, el yantra representa la forma abstracta d'aquesta força, i el mantra representa la forma subtil. Així, cada maṇḍala té un yantra i un mantra corresponents i es pot substituir per altre, segons el nivell del practicant, doncs evoquen els mateixos resultats. De totes maneres, les diferents deïtats representen diferents nivells de consciència i s'han de triar sobre aquesta base. Els yantra i els maṇḍala mai s'han d'entendre com símbols religiosos, ocults, místics o misteriosos, sinó com a forces d'energia carregades de gran potència que invoquen una elevada freqüència interior per despertar la Consciència. Diumenge, tarda 30 octubre 2022 Teoria metodològica i Yoga Nidrā. Arrodonim la Formació amb l' explicació de les bases teòriques i metodològiques del Yoga iNTEGRAL. Per integrar el Seminari del cap de setmana, practiquem i experimentem Yoga Nidrā (Somni Profund Conscient).
 Dates i horaris: Dissabte Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 19:00. Diumenge Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 18:00 (Repàs Teoria i Yoga Nidrā)  iNFO i inscripcions: info@antonigrau.cat whatsapp: 678 879 065 ﷯
 Terrassa: Centre de Yoga YOGUINYOGA, Carrer d’ Antoni Torrella,1, Entl.1a, cantonada Rambla (a 1 minut dels Ferrocarrils Generalitat Catalunya –FGC). TERRASSA. www.yoguiniyoga.com