Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat
 Escola Col·laboradora Registrada de la Federació Catalana de Ioga. FCI.
 
23 i 24 octubre 2021 seminaris terrassa presencial/online  Els Āsana d' Estirament Lateral El Sentit de l' Asimetria i la Diferència. La Viva Asimetria de Śiva Seminari Presencial i/o OnLine Seminari 23 i 24 octubre 2021
 A qui va dirigit aquesta Formació ? Persones que necessitin fer un canvi profund a la seva vida a través del Yoga. Professors de Yoga que considerin reciclar, assimilar, practicar i dirigir amb tota l'amplitud i profunditat aquesta Tècnica. Persones que segueixen el Pla Educatiu de l'Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau per exercir professionalment com a Instructor/es de Yoga, que finalitza amb el Procés d' Acreditació. Quin és el Mètode Formatiu que oferim? Mètode de transmissió experiencial i pràctic, assistit presencialment i/o online pel formador. L' habilitat de transmetre aquesta eina es desperta i queda assolida en tres fases: Execució, Perfecció i Subtilització. Es dedica un temps per cada fase i al final l’ espai adequat per posar en pràctica l'eina. Pràctica i estudi del material proporcionat amb l’assessorament continu del formador. Metodologia basada en el Yoga Integral. “El cos es degrada com es dissol un recipient de terra crua dins l’ aigua. Es necessari que passi pel foc del Yoga, per fortificar-lo i purificar-lo”. Gheranda Samhitā  La Flexió Lateral en és un potent símbol: la solidesa i la fermesa en l’ ancoratge, la fluïdesa i la flexibilitat en el moviment. En el fet de corbar-se, d’ estirar-se d’ un costat i de l’ altre, hi ha també la noció de parar l’ orella, d’ acollir les nostres diferencies. Com un mirall que porta el temps de la reflexió, explorem l’ esquerra i la dreta, el masculí i el femení, l’ Orient i l’ Occident. En un gest eminentment femení, dons el cos designa una corba, acceptem ser vulnerables, i accedir sense por alguna a aquesta actitud d’ abandonament. Per millor accedir al centre, en un equilibri de força i de noves dimensions, els nostres dos “costats” tampoc estan en oposició, estan en unió, al centre just, per res en fusió: en transcendència. Śiva, Mahāyogin, simbolitza perfectament aquesta unitat sota la forma d’ Ārdhanārīśvara: mig home, mig dona. És asceta – Dhūrjaṭī - i amant d’ Uma - Pārvaṭī a la vegada. Redueix en cendres el déu de l’ amor carnal Kāma, que el molesta en la meditació. Però també és el déu de l’ amor, espòs ben estimat d’ Uma - Pārvaṭī que està eternament enllaçat en el seu aspecte d’ Ārdhanārīśvara. “Practicant una eterna meditació tot casant Uma per reomplir un destí còsmic, Śiva passa de la felicitat a la negació i viceversa per mostrar al món que la veritat última ni és ni dins l’un, ni dins l’ altra i que tampoc es pot atendre ni per l’un ni per l’ altre doncs aquesta última veritat transcendeix els dos” . Quines són les claus per assolir, experimentar i practicar els Āsana d' Estirament Lateral? 1. La complementarietat de la dreta i de l' esquerra. 2. El sentit de la diferència i de l' asimetria. 3. L' atenuació dels pars oposats (dvanda), per millor viure l' equilibri: el centre. 4. Els dos hemisferis cerebrals. Asimetria cerebral entrenament de la imaginació i el pensament al servei del cos. 5. L' art d' estirar-se, acollir les diferències. 6. La complementarietat dels dos "costats": en lloc d' oposició, estan en unió, al centre just 7. L' asimetria de Śiva: essència, forma i moviment. Asimetria, ritme interior de la realitat Plena de contradiccions la Índia cultiva una fascinació per la divinitat ambigua de Siva que condensa varietat de contrastos i unitat dinàmica; l' ideal d' una harmonia cedeix el pas davant un desequilibri per la integració dels contraris que tampoc exclou i a la vegada gestiona la complexitat. L' asimetria, tal com està definida, sembla obrir una via de profunditat; descobreix el fons del Real, aparellat a un "reservori de singularitats" fet de la infinita modulació d' intensitat diverses. Per la Índia, Siva encarna d' alguna manera aquesta síntesi asimètrica de l' existència de totes les formes.  Dissabte, matí 23 octubre 2021 El Sentit de la Diferència i de l' Asimetria Tractar el tema de les Flexions laterals ens porta directament al cor del simbolisme del Haṭha-Yoga: Ha-Tha, el Sol i la Lluna, la Dreta i l’Esquerra, el masculí i el femení. Aquesta descripció ens situa en el centre mateix del que serà l’ interès fonamental d’ aquest intensiu: La complementarietat de la dreta i de l’ esquerra. El sentit de la diferència i de l’ asimetria. L’atenuació dels pars oposats (els dvanda: YSP II.48: tato dvandvānabhighātah · Quan es viu plenament la postura, el yogui transcendeix els oposats) per millor viure l’ equilibri, el centre. “Deixar el costat” és revelar els defalliments, és acceptar estar vulnerable, però també és posar-se en una actitud d’ escolta i obrir-se al altre. És com la canya que busca la seva flexibilitat per “plegar-se i no trencar-se”. Femenines i gracioses en el seu aspecte, les flexions laterals, menys nombroses que les altres famílies de postures, són portadores de conceptes molt rics. L’ elegància d’ aquestes postures és remarcable tan a nivell corporal, com a nivell fisiològic i simbòlic. La conclusió de tots aquests apassionants estudis és la necessitat absoluta de “re equilibrar” el cos, de la millor manera possible, insistint en el desenvolupament del hemisferi dret, creatiu, intuïtiu, per retrobar aquest “lloc que uneix profundament el cervell dret i l’ esquer”, per poder, al cap i a la fi, accedir a la reconciliació, en una harmonia retrobada, que ens condueixi al que som: sers humans complerts. Dissabte, tarda 23 octubre 2021 Polaritats i Lateralitats Un exemple: Simbolisme Parivṛtta Jānu Sīrsāsana. Aquest āsana presenta una simbologia lligada a les polaritats de la persona. Es tracte de portar el cap vers el genoll. El Cap, particularment el cim del crani, correspon a Sahasrāra Cakra, el centre d’ energia d’ obertura cap el món sense forma, vers l’ interior o l’ espiritual. El genoll és símbol de voluntat. Al contrari, el genoll plegat, posat al terra constitueix un acte de deixar fer, d’ abandonament de la voluntat, de la mateixa manera que es fa en les pregàries interiors, espirituals o religioses o bé de vassallatge del cavaller. Parivṛtta Jānu Sīrsāsana representa un pont entre la voluntat (genoll estirat) i la consciència interior o espiritual (cim del crani). La columna vertebral dibuixa un pont que és a la vegada una flexió lateral en rotació, i lleugerament en espiral. Aquesta actitud il·lustra molt bé la intenció d’ unificar les polaritats, lunar esquerra i solar dreta, voluntat mental i consciència interior o espiritual. La seva execució necessita d’ una aproximació progressiva, l’ essencial s’ instal·la en el “bon fer i just”. Diumenge, matí 24 octubre 2021 La Viva Asimetria de Śiva · Essència, Forma i Moviment Śiva, immanent i transcendent, posseeix les característiques d’ una divinitat amb forma humana, a la vegada contradictòria i inesperada, encara que tampoc podem reduir-ho a això, podem dir que la seva natura essencial està més enllà de tota categoria; sigui sota la forma de vibració universal, que brolla del seu centre, que desplega la totalitat còsmica a través de ritmes infinits. En tan que Realitat absoluta es situa més enllà dels límits de l’ enteniment, és a la vegada insaciable i omnipresent, dons és un amb la vida. Així, amb la finalitat de exercir un veritable culte, l’adepte tantrika ha d’ identificar-se interiorment amb Śiva, en la seva essència, forma i moviment interior, per finalment unir-se amb la divinitat (interior); i així contemplar en ell el propi reflex (o en sí mateix el de la divinitat), per poder i reconèixer la traça d’ una imperceptible asimetria, base de tota existència. Diumenge, tarda 24 octubre 2021 Repàs Teoria. Construcció de Sessions / Finalitzem amb Yoga Nidrā).
 Dates i horaris: Dissabte 2 octubre 2021 Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 19:00. Diumenge 3 octubre 2021 Matí 08:00 a 13:00. Tarda 16:00 a 18:00 (Concert de Música Profunda i Màntrica amb el Pol i la Llivi / Finalitzem amb Yoga Nidrā).  iNFO i inscripcions: info@antonigrau.cat - whatsapp: 678 879 065
 Lloc: Centre de Yoga YOGUINYOGA, Carrer d’ Antoni Torrella,1, Entl.1a, cantonada Rambla (a 1 minut dels Ferrocarrils Generalitat Catalunya –FGC). TERRASSA. www.yoguiniyoga.com