Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat
 Escola Col·laboradora Registrada de la Federació Catalana de Ioga. FCI.
 La base del Programa de Formació és la Pràctica. La Teoria complementa i corrobora la comprensió sàvia de l' experiència.
programa Presencial/OnLine
 Programa Texts i Principis Filosòfics: Yoga Sūtra Patañjali, Bhagavad Gītā, Haṭha Yoga Pradīpikā, Sāṃkhyakārikā, Vivekacūḍāmaṇi, Univers Vèdic, Ṡivaïsme de Caixmir, Nil Hahoutoff, Satyananda. Pràctica, Tècnica i Metodologia: Estructura Sessió de Yoga, Respiració i Relaxació, Karāṇa, Āsana, Prāṇāyāma, Bhanda i Mudrā, Pratyāhāra, Tècniques de Observació Interior i Concentració, Yoga i Alimentació. Execució, Perfecció i Subtilització. Construcció, Disseny i Conducció de la Sessió de Yoga Integral. Anatomia, Biomecànica i Fisiologia del Yoga: Nocions fonamentals de tots els Sistemes Corporals i la relació amb el Yoga. Psicologia el Yoga: Conceptes teòrics i marc psicològic que formen la nova i actual Psicologia Transpersonal i la vinculació amb el Yoga. Unitats de Competència Instructor de Yoga (Requisits Acreditació ICQP) Primers Auxilis com a Primer Actuant: Desenvolupament del Protocol d’ Actuació.
 Desenvolupament Programa (Presencial/OnLine) La Formació de Professor@ de Yoga complerta consta de 3 Cursos dividits en 3 anys naturals de gener a desembre. Comença la Formació en qualsevol moment, sense necessitat que siguin anys naturals. 1 cap de setmana al mes: dissabte (matí: 08:00 a 13:00 i tarda: 16:00 a 19:00) i diumenge (matí: 8:00 a 13:00 i tarda: 16:00 a 18:00). Tutories individualitzades. Avaluació teòrica i pràctica continuada. Total 240 hores de formació per Curs i Nivell. Total Formació: 720 hores