Antoni Grau Escola de Formació de Yoga Integral
Eduquem en Humanitat Sensibilitat i Saviesa. Transmetem Yoga de Qualitat
 Escola Col·laboradora Registrada de la Federació Catalana de Ioga. FCI.
Retir Residencial 2022  Dates: 3, 4, 5 i 6 desembre 2022. La Plana (Bages)
 L' art del Prāṇāyama Vitalitat física, psíquica i energètica de possibilitats infinites. A qui va dirigit aquest Retir Residencial ? Persones, Practicants i Instructors/es de Yoga, Alumnes de l' Escola de Formació de Yoga Integral Antoni Grau, en el marc del seu Programa de Formació. En definitiva, a tots aquells que considerin fer més profunda la comprensió del Yoga a través de la Saviesa i la Pràctica del Yoga Integral, associada als Potencials del Prāṇāyama. La transformació interior que opera prāṇāyāma, fa referència al desplegament de possibilitats físiques psíquiques i energètiques. Això significa un funcionament correcte i saludable del cos. En repòs tots els músculs del cos estan relaxats i les articulacions romanen disteses per conservar l’ energia, a la vegada que la taxa metabòlica és molt baixa. En situacions d'emergència, hi ha una excitació simpàtica que provoca diversos canvis en els sistemes fisiològics del cos: els músculs es tornen tensos, la digestió s'atura, el cor batega més ràpid, etc. En el moment en què l'emergència ha desaparegut, es recupera l'homeostasi. Tanmateix, avui la gent està en un cercle constant d’ enormes tensions. Com a resultat, hi ha una excitació contínua que condueix a una sèrie de trastorns físics, mentals i energètics. Prāṇāyāma desplega un potencial de possibilitats a nivell de la intel·ligència intuïtiva, la creativitat, la fermesa i la força de voluntat; una visió més positiva i optimista que condueix a menys tensió i conflicte en la relació amb un mateix i amb els demés. Una persona mentalment sana és aquella que té una personalitat equilibrada lliure de complexos i inconsistències, tensions emocionals i nervioses, trastorns i conflictes. L’ equilibri interior és imprescindible per a una personalitat ajustada i equilibrada. El Ser Humà és una composició física, psíquica i energètica. Per a una personalitat equilibrada, s'ha de promoure el benestar integral. Si la ment està malalta, dificultarà que les cèl·lules vives creixin i es facin fortes, i si el cos està malalt, farà que la ment estigui indefensa i negativa. Prāṇāyāma és un mètode de transformació interior integral efectiva (física, psíquica i energètica) de possibilitats infinites. Les claus d' aquest Retir Residencial dirigit a la pràctica de Prāṇāyāma. Estudi i pràctica dels més importants: ujjāyi, nāḍī śōdhana, sūryabhedana, loma ujjāyi. sītkārīn, śītalī, mūrccā, bhrāmarī i bhastrikā (diferències amb kapalabhati - ṣaṭkarman). Sessions preparatòries específiques per a cada prāṇāyāma. Tècniques d' accés i potenciació: mūlabandha, jālandharabandha, uḍḍiyānabandha, kumbhaka, nāḍīśuddhi, khecarī mudrā i jāla neti. Els cinc vāyu o corrents energètiques vitals: apāna, vyāna, samāna, prāṇa i udāna. Incorporació al Procés d' Observació Interior. Relació amb la Saviesa Yòguica. Base física, psíquica i energètica positiva de possibilitats infinites. Equilibra els sistemes cardiovascular, respiratori, nerviós i endocrí. Millora la salut mental, com la depressió, la inestabilitat emocional i la neurosi d'ansietat. Gran regulador de l' estrès i potenciador del benestar interior. Combinat amb la Meditació activa la calma i la visió interior: flexibilitat, auto realització i autoestima. L' expansió de l' Alè Vital o prāṇa potent eina per a la Salut Integral (física, psíquica i interior). El Retir és totalment pràctic, completat amb suport documental a través del Manual del Retir Residencial, on hi han les claus teòriques de "L' art del Prāṇāyāma" i el detall de cada Sessió.  Inscripció Retir Residencial: Reserva plaça, bestreta: 150. S' entrega Programa Complet a la inscripció. Aportació Total: 350 (inclou allotjament, àpats: esmorzar, dinar i sopar; pràctica i material pedagògic). OFERTA: Abonant el total del Residencial abans de 30 setembre 2022, hi ha el descompte del 10%: 315. Més informació: 678 879 065 (whatsapp) - info@antonigrau.cat. ﷯  Lloc: La Plana (Bages) http://www.fundaciolaplana.org/